Nowy Chociaż kropla polskiej krwi. Хоть капля польской крови. Zobacz większe

Chociaż kropla polskiej krwi. Хоть капля польской крови.

Nowy produkt

Wyd. I, s. 80, format 149 x 210 mm, oprawa kartonowa lakier.

Więcej szczegółów

25,00 zł brutto

25,00 zł za 1

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

OD AUTORA

  Nazywam się Alicja Tarnawska, chęć zapisania swoich myśli poczułam po przeczytaniu dzieła Samopoznanie rosyjskiego filozofa Nikołaja Bierdiajewa i książki Permscy Polacy autorstwa ks. Andrzeja Grzybowskiego. Matka Nikołaja Bierdiajewa pochodziła z polskiej szlachty, z rodziny Branickich, której majątek znajdował się w mieście Biała Cerkiew na Ukrainie. Mój ojciec, jako nastolatek, był świadkiem tego, jak budowle na dworze Branickich zostały rozebrane na kamyki, rzeźby w ogrodach rozkradzione, fontanny zdewastowane. Walka klasowa zadeklarowana przez władze sowieckie nie tylko niszczyła piękno, ale i walczyła z nośnikami kultury. Nikołaj Bierdiajew w latach 20. XX wieku został zmuszony do emigracji, podobnie jak i inni wysoko wykształceni ludzie. Mój ojciec, Polak, został zesłany na Ural po niemieckiej niewoli, na „stalinowszczyznę”…

… Ta niewielka książka nie ma pretensji do bezwarunkowej dokładności historycznej. Jest tylko filozoficzną interpretacją, stanem emocjonalnym świadczącym, że „kropla polskiej krwi” w ludziach porozrzucanych po całym terytorium Rosji potrafi wpłynąć na sposób myślenia i zmusić do pozytywnego działania, a nie zniszczenia jednostki. Wierzę w genetyczną pamięć przodków.ОТ АВТОРА

 Меня зовут Алиция Тарнавская. Желание высказаться возникло у меня после прочтения книг русского философа Николая Бердяева «Самопознание» и отца Анджея Гжибовского «Пермские поляки». Мать Николая Бердяева происходила из аристократического польского рода Браницких, поместье которых находилось в городе Белая Церковь на Украине. Мой отец, будучи подростком, был свидетелем, как постройки в усадьбе Браницких растаскивались по камешкам, как исчезали скульптуры в саду, разрушались фонтаны. Классовая борьба, объявленная советской властью, не только уничтожала красоту, но и боролась с носителями культуры. Николай Бердяев в 20-е годы XX столетия был вынужден эмигрировать, как и очень многие образованные люди…

В небольшой книге нет претензий на безусловную историческую достоверность. Эта книга – всего лишь философское осмысление, эмоциональное убеждение, что «капля польской крови» в людях, разбросанных по просторам России, способнa повлиять на бессознательное мышление и заставить действовать на созидание, а не на разрушение личности. Верю в генетическую память предков.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Chociaż kropla polskiej krwi. Хоть капля польской крови.

Chociaż kropla polskiej krwi. Хоть капля польской крови.

Wyd. I, s. 80, format 149 x 210 mm, oprawa kartonowa lakier.