O Nas

LSW działa od 1949 roku. Naszymi udziałowcami są od początku istnienia firmy zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Członkami Spółdzielni na przestrzeni lat byli i są wybitni twórcy kultury, naukowcy i dziennikarze. Maria Szypowska, Wiesław Myśliwski, Klemens Górski,Roch Sulima, Zygmunt Wójcik, Andrzej Gerłowski, Józef Kukułka to tylko kilka nazwisk zapisanych zarówno na liście członków Spółdzielni, jak i na kartach polskiej kultury i nauki.


   Jeszcze bardziej imponująca jest lista autorów, którzy wydanie swoich dzieł powierzyli Spółdzilni. Są wśród nich: Karol Wojtyła, Julian Krzyżanowski, Jan Twardowski, Jan Szczepański, Józef Szaflik, Julian Kawalec, Marian Pilot, Andrzej Zaniewski, Krystyna Siesicka, Halina Snopkiewicz, Edward Stachura, Czesław Miłosz.


   Już ten krótki z konieczności przegląd wyrwanych z długiej listy nazwisk mówi o wszechstronności wydawnictwa, które wydawało i wydaje książki z zakresu literatury pięknej, jest niekwestionowanym liderem na polu wydawnictw poetyckich, udostępniało czytelnikom opracowania historyczne i socjologiczne, ma w swoim dorobku ogromną liczbę wydawnictw dla dzieci i młodzieży, nie stroniło też od publikacji znaczących prac naukowych i materiałów dokumentalnych.


   Sztandarowym cyklem publikacji LSW jest wydawana nieprzerwanie od 1967 roku Biblioteka Poetów obejmująca już ponad 320 tomów. Publikacja w Bibliotece Poetów była i jest swoistą nobilitacją twórcy. Obok najwybitniejszych poetów polskich wydajemy w niej wybory najwybitniejszych utworów klasyków poezji światowej. Znakomite opracowania, dobór utworów i niezbyt wysoka cena sprawiają, iż seria ta przeznaczona jest nie tylko dla miłośników poezji, ale również jako zestaw lektur dla uczniów szkół ponadpodstwowych.


   Znakomite dokonania ma LSW również na polu edycji zbiorów bajek, baśni i legend zarówno poszczególnych krajów, jak i autorów. Jesteśmy m.in. właścicielem praw do kanonicznego opracowania bajek braci Grimm.


   Kolejnym obszarem zainteresowań LSW jest publikacja prozy polskiej i przekładowej, ze szczególnym uwzględnieniem utworów napisanych przez polskich pisarzy emigracyjnych.
   Z racji swoich korzeni LSW prowadzi również wydawnictwa z dziedziny historii polskiego ruchu ludowego i publikuje źródłowe materiały z tej dziedziny.
  

Łączny nakład książek wydanych przekroczył 75.000.000 egzemplarzy.

Rada Nadzorcza i Zarząd