Marian M. Drozdowski - Z dziejów Polski od powstania styczniowego do października 1956 Zobacz większe

Marian M. Drozdowski - Z dziejów Polski. Od powstania styczniowego do października 1956

Nowy produkt

Wyd. I, s. 348, format 155 x 238 mm,oprawa kartonowa lakier

ISBN 978 83 7901 401 9 MHPRL

ISBN 978 83 205 5823 4LSW

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

0,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

PRZEDMOWA

PUBLIKACJA prof. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego Z dziejów Polski. Od Powstania Styczniowe go do Października 1956 to przegląd ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, poczynając od upadku feudalizmu i przejścia do kapitalizmu na ziemiach polskich. Chłopi polscy otrzymali od cara wolność osobistą, ziemię i wpływ na samorząd.

Po nad 90 lat później kończyła się dekada polskie go stalinizmu, zafundowana przez współczesnego cara rosyjskiego, Józefa Stalina. 1956 r. miał ogromne znaczenie polityczne dla narodu polskiego. Otwarły się więzienia, zniknął strach z życia politycznego. W ciągu kilkunastu dni kilka tysięcy spółdzielni produkcyjnych zostało rozwiązanych. Chłopi polscy odzyskali podmiotowość polityczną i ekonomiczną. Odbudowały się struktury samorządu rolniczego, powstał Związek Młodzieży Wiejskiej. Do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego wróciło 100 tys. byłych działa czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, doświadczonych w działalności społeczno-politycznej.

Polska historiografia uwolniona od stalinowskiego nadzoru mogła bardziej odważnie podejmować badania. Wychowany w niepodległościowej tradycji Autor pozostał wierny tym ideałom jako polski historyk, biografista, varsavianista, profesor nauk humanistycznych.

Najnowsze dzieje Polski w latach realnego socjalizmu to czasy apologii i negacji, czasy dyktatury PZPR. Profesor Marian Marek Drozdowski nie tracił czasu. Pisał, publikował, przywracał społeczeństwu gigantów polskiej polityki z II Rzeczypospolitej, wielkich patriotów, których zasługi przybliżał potomnym.
Kiedy na okres letni zaczął się przenosić do Wilgi w powiecie garwolińskim, zetknął się z dzi
ałaczami ruchu ludowego. Powiat był jedną z twierdz ruchu ludowego w latach II RP, wojny i okupacji, po wojnie i w czasach realnego socjalizmu. Profesor szanowany był przez ludowców za znakomite przybliżanie przywódców ruchu ludowego Wincente go Witosa i Macieja Rataja w licznych publikacjach. Był też niezrównanym prelegentem w środowisku ludowym ziemi garwolińskiej. Mieliśmy w Garwolinie wspólnych przyjaciół Tadeusza Piesia i Zbigniewa Węgrzynka. Publikacja, którą wydajemy wspólnie z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą, zbiega się z 90. rocznicą urodzin naszego profesora. 36 rozdziałów/artykułów z bogatego dorobku pisarskiego prof. Mariana Marka Drozdowskiego podejmuje tematy ważne, wybrane, poświęcone wybitnym politykom i mężom stanu, współtwórcom Niepodległej. Ale pojawiają się też postaci z dawnej przeszłości: Tadeusz Kościuszko, Stanisław Wyspiański, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont. Łączą się one komplementarnie z politykami wszystkich opcji z okresu międzywojennego. Ludowcy: Jan Dąbski, Wincenty Witos; socjaliści: Józef Piłsudski, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Daszyński; wybitni politycy: Wojciech Korfanty, Eugeniusz Kwiatkowski, Władysław Grab ski, Piotr Drzewiecki. Powstania narodowe, wydarzenia rangi dziejowych, które miały wpływ na losy Polski, ale także wpływ wielkich wydarzeń na losy ludzi. Wśród prezentowanych tekstów znajdują się też teksty rocznicowe, pisane z porywu serca i chęci podkreślenia roli formacji biorącej udział w tych wydarzeniach.
Różnorodność podnoszonej problematyki na łamach publikacji jest jej bogactwem. Świadczy o rozległej wiedzy i umiejętności naukowej syntezy. Polecam publikację miłośnikom najnowszych dziejów Polski.

Dr Janusz Gmitruk

Dyrektor Muzeum Historii

Polskiego Ruchu Ludowego

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Marian M. Drozdowski - Z dziejów Polski. Od powstania styczniowego do października 1956

Marian M. Drozdowski - Z dziejów Polski. Od powstania styczniowego do października 1956

Wyd. I, s. 348, format 155 x 238 mm,oprawa kartonowa lakier

ISBN 978 83 7901 401 9 MHPRL

ISBN 978 83 205 5823 4LSW