UCZONY, POLITYK, PODLASIAK Zobacz większe

UCZONY, POLITYK, PODLASIAK Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu na osiemdziesiąte urodziny.

Nowy produkt

Pod redakcją

Tadeusza Skoczka, Bartłomieja Sokołowskiego

Wyd. I, s. 368, format B5 (165 x 235mm), oprawa kartonowa lakier.

ISBN 978-83-67398-48-0

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

0,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Wprowadzenie osobiste

Adam Dobroński. Urodzony 1 listopada 1943 roku w Ostrowi Mazowieckiej swoją energią i elokwencją nie przypomina statecznego i doświadczonego emeryta. Czynny w wielu dziadzinach nauki i aktywności społecznej, od 2010 roku związany z czasopismem „Niepodległość i Pamięć”. Skrupulatny i życzliwy recenzent artykułów naukowych, nie tylko czyta, opiniuje i poprawia, ale też uzasadnia swoje opinie, podaje propozycje uzupełnień, a nawet bibliografię. Taki recenzent to skarb dla wydawnictwa naukowego i nauczyciel. Dlatego postanowiłem uczcić jubileusz osiemdziesięciolecia profesora specjalnym wydawnictwem wydanym w serii „Plurimos Annos”. Przypomnimy kilkanaście artykułów zamieszczonych na łamach czasopisma redagowanego w Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości, w kwartalniku „Niepodległość i Pamięć” klasyfikowanym i docenianym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na poziomie 120 punktów. Tak wysoka ocena, nieczęsto spotykana w wydawnictwach muzealnych, jest też zasługą recenzentów.

Poznałem profesora pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłegowieku w Londynie. Na tamtejszym PUNO, Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, był profesorem wizytującym. Spotykaliśmy go w POSKu, Polskim Ośrodku Społeczna – Kulturalnym. Był już znanym uczonym i politykiem. Po habilitacji w pamiętnym 1981 roku zaangażował się w ruchach niezależnych związków zawodowych, pisał do wydawnictw NSZZ „Solidarność”. Otrzymał profesurę nadzwyczajną dziesięć lat później mimo piętna tej opozycyjnej działalności, kontynuowanej jesz-

cze w stanie wojennym. W 1993 roku został posłem III kadencji Sejmu z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, reprezentując wyborców z okręgu białostockiego. Rok później został ministrem – kierownikiem

Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nie przeszkodziły mu obowiązki administracyjne w kierowaniu Polsko-Litewską Grupą Parlamentarną. Zadzierzgnął wtedy przyjazne kontakty z doktorem Janem Sękiem, senatorem, przewodniczącym Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą. Spotykaliśmy się w Londynie, nie tylko w PUNO i w POSKu. Bywaliśmy u profesora Mieczysława Paszkiewicza – wybitnego uczonego, historyka sztuki, poety, wieloletniego wykładowcy PUNO, dziekana tamtejszego Wydziału Historycznego. Odwiedzaliśmy Jerzego Pietrkiewicza, wybitnego poetę i tłumacza, autora znakomitej historii literatury polskiej, pisanej przez uważnego obserwatora spoza ojczyzny, translatora wierszy i publikacji papieża Jana Pawła II na język angielski. Dzięki Adamowi i Janowi poznałem profesorów Alinę Moskalową, Wojciecha Falkowskiego, Zbigniewa Judyckiego, Halinę Taborską. Poznałem wydawnictwa Oficyny Poetów i Malarzy państwa Bednarczyków, zaprzyjaźniłem się z członkami Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, wydającymi swój periodyk „Pamiętnik Literacki”. Adam Dobroński brylował na londyńskich salonach artystycznychi towarzyskich.

Podobnie z entuzjazmem włączył się w prace statutową Związku Inwalidów Wojennych, społeczną w samorządach lokalnych, stowarzyszeniach. Jest duszą towarzystwa podczas plenerów malarskich organizowanych przez Janusza Gmitruka i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Wspiera swoją wiedzą Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

W kwietniu 2023 roku Uniwersytet w Białymstoku zorganizował jubileusz 50 lecia pracy naukowej swojego profesora. Zaprezentowano wtedy – najnowszą jego książkę Szkice i gawędy o białostockim Podlasiu oraz Drogi do dojrzałości. Uniwersytet w Białymstoku między nauką, kulturą a życiem społecznym. Wydano też okolicznościowy numer „Studiów Podlaskich”. W nadesłanym zaproszeniu czytamy: „Adam Czesław Dobroński jest popularyzatorem historii Białegostoku i regionu. Jego zainteresowania badawcze to: historia ziem północno-wschodnich Polski XIX-XX wieku oraz historia wojskowości, a takżelosy Polaków poza granicami Polski. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999) oraz izraelskim Medalem 60-lecia zakończenia II Wojny Światowej (2005). W 2011 otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka, z którego pochodzi.

Z największą podlaską uczelnią był związany od 1972 roku. Pełnił m.in. funkcję dyrektora i przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii oraz dziekana i prodziekana Wydziału Humanistycznego (w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku). Dzięki jego staraniom w Bibliotece Uniwersyteckiej powstała ekspozycja Gabinetu Prezydenta Kaczorowskiego. Profesor Dobroński jest honorowym kustoszem tego Gabinetu”. Jubilat podczas uczelnianej uroczystości powiedział między innymi: „Niedługo stuknie mi osiemdziesiątka, ale czuję się młodo. Trzeba mieć w życiu jakąś myśl przewodnią, jakieś przesłanie, jakiś cel. Nie mogę zmarnować tych lat, w których gromadziłem dokumentacje i źródła. Były to zarówno źródła lokalne, regionalne. Praca dziennikarska mi w tym bardzo pomogła, ale także były pomocne moje wojaże po archiwach, wieloletnie, m.in. Londyn, Instytut Sikorskiego, Grodno, Petersburg, Moskwa. Cały ten cenny materiał leży jeszcze w szufladach. I co tu dużo kryć, albo to przybierze postać książek albo szkoda mojego wysiłku. To mnie martwi, ale to mi też dodaje sił”. Osiemdziesiątka już „stuknęła”. Dlatego życząc stu lat profesorowi z niecierpliwością oczekujemy na kolejne publikacje.

Ada multos annos. Plurimos annos.

Tadeusz Skoczek

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

UCZONY, POLITYK, PODLASIAK Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu na osiemdziesiąte urodziny.

UCZONY, POLITYK, PODLASIAK Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu na osiemdziesiąte urodziny.

Pod redakcją

Tadeusza Skoczka, Bartłomieja Sokołowskiego

Wyd. I, s. 368, format B5 (165 x 235mm), oprawa kartonowa lakier.

ISBN 978-83-67398-48-0